Nyt center for borgerinddragende beskæftigelsesindsatser (CUBB) muliggøres med en bevilling på 23 millioner

Vi har glædet os til at dele den fantastiske nyhed! Fra starten af 2020 etableres et nyt center for borgerinddragende beskæftigelsesindsatser (CUBB). Etableringen muliggøres med en donation fra Den A.P. Møllerske Støttefond på 9.5 millioner, en stor investering fra partnerkommunerne på 9,5 millioner, samt medfinansiering fra Aalborg universitetet på 4 millioner kroner.

Fra Silkeborg til Skotland…

Silkeborg har i det beskæftigelsespolitiske udvalg tradition for at tage på studietur for at lære om politik og praksis på tværs af kommunale og nationale grænser. I år indgik de et samarbejde med LISES-projektet og gennemførte i november et forsknings-praksis eksperiment, hvor studieturen blev lavet i form af et udvekslingsprojekt mellem forskere og praktikere på tværs af Skotland og Danmark.

LISES oplæg på STARs temadag for teamledere i Øst-Danmark

LISES-forsker Tanja Dall holdt oplæg for 90 teamledere på beskæftigelsesområdet om ’Samtaler der virker. Rammer, kompetencer og refleksion’ og tog afsæt i LISES forskning i hvordan den virkningsfulde samtale kan understøttes og gennemføres i praksis.

LISES as inspiration for Norwegian cooperation between university and municipalities.

Flemming Larsen was the 7th of November invited to speak at a conference in Oslo, focusing on collaboration between Oslo Metropolitan University and the municipalities in the area of health, employment and education. A central theme was the importance of involving the municipalities in research and make sure the professional social- and health educations are of relevance for practice.

Rebalancing welfare conditionality with user involvement – Presenting findings at INTEGRATE conference in Norway

The conference on work inclusion, INTEGRATE 2019, happened in early November in Norway. Dorte Caswell and Flemming Larsen, shared lessons from Denmark based on LISES, focusing on the tendencies concerning the balancing of welfare conditionality with personalised welfare services.

New Center for Personalised Employment Services made possible with a grant of 23 million

We are very excited to share the news that from the beginning of 2020, we will create Center for Personalised Employment Services (in Danish: CUBB). CUBB is made possible through a donation of 9,5 million Danish kroner from The Support Fund of A.P. Moeller, a large investment from the partner municipalities of 9.5 million Danish kroner, and co-financing from Aalborg University of 4 million Danish kroner

From Australia to Scandinavia: ”Rethinking Welfare-to-Work for the Long-Term Unemployed” – LISES-contributions in new issue of Social Policy and Society

Together with Australian colleagues, LISES researcher Sophie Danneris has worked on a now published special issue of Social Policy and Society, addressing how welfare-to-work policies are experienced and produced at the ‘micro-level’ of policy implementation.

Har vi brug for jobcentre?

Er jobcentrene for dyre og ineffektive? Forulemper de frem for at hjælpe? Der har været gang i debatten i de danske medier hen over sommeren. Vi har rent faktisk forsket i jobcentrenes indsats og den beskæftigelsespolitiske udvikling. På den baggrund vil vi gerne tilbyde en nødvendig nuancering til den igangværende debat.