LISES-post on the Social Policy Blog. ‘Ingredients of Succes’

Dorte Caswell and Sophie Danneris has posted a blog based on their new article in Social Policy and Society; an analysis that explores narratives of the succes stories when vulnerable clients mange to exit the employment system. The blog unfolds central findings and raises new questions in regards to the policy learning of these stories.

LISES bidrag på The Social Policy Blog med fokus på succeshistorier

Sophie Danneris og Dorte Caswell har netop skrevet et indlæg på The Social Policy Blog, der er baseret på deres aktuelle artikel om forløb i beskæftigelsesindsatsen, som ender med job eller uddannelse og derfor i et samfundsmæssigt perspektiv kan betegnes som en success. Klik her for at læse indlægget på The Social Policy Blog

Artikel og bogudgivelse: Er beskæftigelse for alle?

En analyse af LISES forskerne, Niklas Andersen og Flemming Larsen, viser, at det er blevet stadig sværere at opretholde den disciplinerende beskæftigelsespolitiske linje, som ellers kontinuerligt er blevet skærpet fra centralpolitisk hold gennem de sidste 15-20 år. Der er dog ikke tale om en tilbagevenden til tidligere tiders socialpolitiske indsats, da beskæftigelsessigtet for alle målgrupper i dag står helt centralt i jobcentrenes problemforståelse og tilgang.

New article: Talking Policy into Being – How Street-level Bureaucrats and Vulnerable Unemployed Talk about Labour Market Participation

(Klik for at læse dansk resume) How is the political focus on labour market participation translated into talk in interactions between street-level bureaucrats and vulnerable unemployed clients? In a new article by Dorte Caswell this question is in focus. The use of conversation analysis as a method of studying meetings between frontline workers and clients, enables a contribution to the discussion on how (active labour market) policy is translated in situ and talked into being in meetings at the frontline of the welfare state.

Data kan aldrig stå alene

Tilvejebringelsen af stadig større og mere detaljerede mængder statistisk data har i en årrække været en central målsætning på beskæftigelsesområdet. Dette i sådan en grad, at Danmark pt. indtager en international førerposition, hvad angår både detaljegraden og omfanget af tilgængelig registerdata omhandlende de ledige og den indsats de gives. I dag udgør dataindsamlingen således fundamentet for overvågningen af jobcentrenes indsats, udarbejdelsen af evidensbaserede effektmålinger og den kontinuerlige udvikling af nye digitale hjælpeværktøjer, såsom arbejdsmarkedsbalancen, jobevidens.dk og dagpengetælleren. Der er ingen tvivl om, at denne udbygning af den statistiske datamængde har gjort både offentligheden, politikere, forskere og beskæftigelsesmedarbejdere klogere på beskæftigelsesindsatsen og dens virkninger. Der er dog samtidig grund til at mane til besindighed, når tilvejebringelsen og brugen af registerdata i stigende grad bliver anskuet som en mirakelløsning på snart sagt enhver udfordring på beskæftigelsesområdet

Street-Level Bureaucracy conference: special Thanks to the “five fabulous” in the advisory board

Last week LISES hosted the 3rd international Street Level Bureaucracy conference in Copenhagen. Besides an inspiring keynote delivered by Bernardo Zacka, scholars from all over the world shared their latest work in the field of street-level research.

New article: Exploring the Ingredients of Success

(Klik for at læse dansk resume) What can be learned from the "stories of success" in the social and employment service? The LISES researchers, Sophie Danneris and Dorte Caswell, has written and article that explores trajectories of the vulnerable unemployed who have entered work or education in Denmark