Nyt center for borgerinddragende beskæftigelsesindsatser (CUBB) muliggøres med en bevilling på 23 millioner

Vi har glædet os til at dele den fantastiske nyhed! Fra starten af 2020 etableres et nyt center for borgerinddragende beskæftigelsesindsatser (CUBB). Etableringen muliggøres med en donation fra Den A.P. Møllerske Støttefond på 9.5 millioner, en stor investering fra partnerkommunerne på 9,5 millioner, samt medfinansiering fra Aalborg universitetet på 4 millioner kroner. Centret etableres i et partnerskab med Silkeborg, Holstebro, Vesthimmerland og Herning Kommune og Aalborg Universitet, som sammen skal udvikle CUBB. Aarhus og Gladsaxe Kommune er inviteret med som netværkskommuner. Flere kommuner får på sigt mulighed for at komme med i CUBB. Ledere af centret bliver Lektor Dorte Caswell og Professor Flemming Larsen. Væksthusets forskningscenter bliver ekstern evaluator.

CUBB bygger oven på erfaringerne fra LISES med samarbejde mellem forskning og praksis, men er både ambitions- og kapacitetsmæssigt, samt med sit bredere sigte, en endnu større satsning på at udvikle beskæftigelsespolitiske indsatser. CUBB skal således bidrage til omstilling af de offentlige beskæftigelsesindsatser, som ofte kritiseres for at være alt for standardiserede og tage for lidt hensyn til borgernes behov. Derfor skal borgeren i langt højere grad inddrages og gives ansvar for og ejerskab til at mestre eget liv og dermed forbedre sine beskæftigelseschancer. Denne omstilling skal ske i tæt samarbejde mellem forskning og praksis.  CUBB udspringer af tidligere praksis- og forskererfaringer, hvor indsigten er, at borgerinddragelse kræver en fundamental omlægning af politik, ledelse, organisering, opkvalificering af medarbejderne, udvikling af mødet mellem medarbejdere og borgere, udvikling af borgerinddragelsesformer, samt inddragelse af det omkringliggende samfund, herunder ikke mindst virksomhederne. Hvis der skal laves markante ændringer i den måde beskæftigelsessystemet interagerer med borgere og andre interessenter på, er det nødvendigt at arbejde med hele systemet og alle delelementerne på én gang. 

CUBB skal derfor arbejde med kompetenceløft, udvikling af indsatserne og ændring af mind-set i kommunernes beskæftigelsesindsat. bl.a. ved hjælp af fælles læringsplatforme med ledere og medarbejdere. I CUBB skal viden udvikles i tæt, løbende og problembaseret dialog mellem forskning og praksis.

CUBB kommer til at  nytænke de nuværende indsatser. En sådan nytænkning af indsatserne indebærer, at stat/kommune, private virksomheder og civilsamfund skal arbejde endnu bedre sammen om at løse den store opgave, det er at inkludere udsatte voksne i meningsfulde fælleskaber. CUBB tilbyder på den vis nye måder at udvikle et videns grundlag for forandring i praksis. Det er ambitionen at denne viden skal spredes til feltet og øvrige kommuner.

Vil du høre mere om CUBB, så kontakt:                                             

Flemming Larsen
Institut for Politik og Samfund                                                      
Aalborg Universitet
flemlar@dps.aau.dk
Tlf: 99408194   

Dorte Caswell
Institut for Sociologi og Socialt Arbejde
Aalborg Universitet  
caswell@socsci.aau.dk  
Tlf: 23963284                                                                          

                                                                        

                                                                                      

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s